Start Omhoog

BHV                       

                                                                               Wij verzorgen diverse cursussen in de Eerste Hulp

 

 

Basisopleiding Bedrijfshulpverlening en Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener  

In samenwerking met ZVE-Veiligheid verzorgt WD Opleidingen de Basisopleiding  en herhalingstraining op onze locatie, of indien gewenst op uw eigen locatie.

De Basisopleiding duurt vier dagdelen (2 dagen) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:


  - Taken van een bedrijfshulpverlener

  - Levensreddende handelingen

  - Communicatie

  - Ontruimen

  - Praktijkoefeningen met kleine blusmiddelen

 

* Houders van een geldig EHBO-Diploma kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van het Eerste Hulp gedeelte.

 

Alle deelnemers leggen aan het eind van de cursusdag een toets af. Indien deze toets met voldoende resultaat wordt afgerond, 

ontvangen de deelnemers het Certificaat Bedrijfshulpverlener. De toetsen worden afgenomen conform de landelijke normen 

van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

 

Het verkregen certificaat is in principe onbeperkt geldig. De Arbeidsomstandighedenwet schrijft echter aantoonbare herhaling en training voor. 

Om aan de eisen te voldoen en in aanmerking te komen voor de hertcertificering van het NIBHV is het raadzaam  ieder jaar de herhalingstraining 

van twee dagdelen te volgen. ZVE-Veiligheid kent hierbij een coördinerende functie, waarbij de cursist voor het verstrijken van de datum wordt aangeschreven.

 


De Herhalingstraining omvat 1 dagdeel per module. Hierbij werken wij met de volgende onderdelen:

 

          - Wat te doen bij brand

De training is specifiek toegelegd op brandbestrijding, gevaren bij brand en het gebruik van kleine blusmiddelen. 

Hierbij werken wij met een unieke methode waarin wij de cursist zowel afzonderlijk als in teamverband 

met verschillende realistische scenario's in aanraking laat komen. 

Doordat de scenario's d.m.v. afscherming van tevoren niet te zien zijn en ieder jaar van inhoud verandert, 

bootsen wij het verrassingseffect van een ''echt'' incident zoveel mogelijk na. Hierdoor wordt de cursist in zijn ad-hoc handelen getraind.

 

- Ontruiming en communicatie

Bij dit onderdeel wordt specifiek ingegaan op de vaardigheden bij een ontruiming en communicatie binnen de organisatie 

waar de bedrijfshulpverlener werkzaam is. Indien bij ons aanwezig wordt er gebruik gemaakt van uw eigen ontruimingsplan. 
 

          - Levensreddende Handelingen

Bij de praktijkoefeningen zullen zoveel mogelijk scenario's van werkelijk mogelijke calamiteiten nagebootst worden. 

Deelnemers oefenen met elkaar en indien gewenst op een lotusslachtoffer.

 

 

Indien de instructeurs de cursist op alle onderdelen volgens de normen van het NIBHV competent kunnen melden, 

zal er een certificaat en persoonspas bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening worden aangevraagd.

 

 

 

Prijzen zijn op aanvraag

 
 
Copyright © 2020 WD Opleidingen